Literature - play

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Literature - play

Equivalent terms

Literature - play

Associated terms

Literature - play

1 Archival description results for Literature - play

1 results directly related Exclude narrower terms

Ang Kahalagahan ng sining ng dula sa paaralan bilang pagpapaunlad ng pagkatao ng mga magaaral

Excerpt from Scope and Limitation of the Study:
Ang mga respondente sa pananaliksik na ito ay ang mga mag-aaral sa Pambansang Mataas na Paaralan ng David na nasa unang taon at may bilang silang umaabot sa 74. Sila ang aming napili bilang mga respondente sa pananaliksik na ito sapagkat bahagi ng kanilang pag-aaral ang dula. At karamihang ang mga nasa unang taon ang nagsasagawa ng dula-dulaan na kung saan sanay na sila sa pag-arte.

Aquino, Josie S.