Filipino - teaching and learning

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Filipino - teaching and learning

Equivalent terms

Filipino - teaching and learning

Associated terms

Filipino - teaching and learning

3 Archival description results for Filipino - teaching and learning

3 results directly related Exclude narrower terms

Ang Kahalagahan ng sining ng dula sa paaralan bilang pagpapaunlad ng pagkatao ng mga magaaral

Excerpt from Scope and Limitation of the Study:
Ang mga respondente sa pananaliksik na ito ay ang mga mag-aaral sa Pambansang Mataas na Paaralan ng David na nasa unang taon at may bilang silang umaabot sa 74. Sila ang aming napili bilang mga respondente sa pananaliksik na ito sapagkat bahagi ng kanilang pag-aaral ang dula. At karamihang ang mga nasa unang taon ang nagsasagawa ng dula-dulaan na kung saan sanay na sila sa pag-arte.

Aquino, Josie S.

Ang Problemang Kinakaharap ng mga Gurong Nagsasanay sa Metro-Dagupan Colleges sa Paghahanda ng Banghay ng Pagtuturo

Excerpt from Scope and Limitation of the Study:
Ang mga respondente sa pananaliksik na ito ay ang mga mag-aaral ng MDC na nasa ikaapat na taon na kung saan pinag-aaralan nila ang Filipino bilang tanging gamit sa pagtuturo. Dito natin malalaman ang kahinaan ng bawat isa sa paggawa nila ng banghay-aralin. Kaming mga mananaliksik aming inuri ang mga estudyante sa bawat araw na paggawa nila ng banghay-aralin para malaman namin ang kanilang kamalian.

Frianeza, Lea G.

Isang Pagsusuri sa Kaugnayan ng ilang piling Maikling Kuwento sa Bagong Lipunan

Ang mga respondente sa pananaliksik na ito ay ang mga mag-aaral sa "Special Science High School" sa unang taon ay may bilang sampu. Sila nag aming napili bilang mga respondente sa pananaliksik na ito sapagkat bahagi ng kanilang pag-aaral ang maikling kuwento. Ang mga taon ang nagsasagawa ng pag-aaral at pagbabasa ng mga maikling kuwento.

Castro, Jocelyn A.