Education - lesson plan

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Education - lesson plan

Equivalent terms

Education - lesson plan

Associated terms

Education - lesson plan

1 Archival description results for Education - lesson plan

1 results directly related Exclude narrower terms

Ang Problemang Kinakaharap ng mga Gurong Nagsasanay sa Metro-Dagupan Colleges sa Paghahanda ng Banghay ng Pagtuturo

Excerpt from Scope and Limitation of the Study:
Ang mga respondente sa pananaliksik na ito ay ang mga mag-aaral ng MDC na nasa ikaapat na taon na kung saan pinag-aaralan nila ang Filipino bilang tanging gamit sa pagtuturo. Dito natin malalaman ang kahinaan ng bawat isa sa paggawa nila ng banghay-aralin. Kaming mga mananaliksik aming inuri ang mga estudyante sa bawat araw na paggawa nila ng banghay-aralin para malaman namin ang kanilang kamalian.

Frianeza, Lea G.