Showing 21 results

Archival description
Pangasinan With digital objects
Print preview Hierarchy View:
Si Hesus So Bilay
Si Hesus So Bilay
Wadya Tayon Manaral
Wadya Tayon Manaral
Say Dios Inter Toy Masanton Libro
Say Dios Inter Toy Masanton Libro
Siopay Amansa Na Totoo
Siopay Amansa Na Totoo
Unan Aro
Unan Aro
Tagleey Na Puso
Tagleey Na Puso
Mairap So Ontakken
Mairap So Ontakken
Nanrosas So Kapasulan
Nanrosas So Kapasulan
Ting A Ling A Ling Ding Dong
Ting A Ling A Ling Ding Dong
No Siak so Mangaro
No Siak so Mangaro
Angapoy Oras Ko
Angapoy Oras Ko
Nantanem Ak Na Katuray
Nantanem Ak Na Katuray
Panaralan Tayon Pambilay
Panaralan Tayon Pambilay
Walay Manok Kon Taras
Walay Manok Kon Taras
Malinak Lay Labi
Malinak Lay Labi
Pangasinan Balibali Kan Pampasyaran
Pangasinan Balibali Kan Pampasyaran
Mananos ta labat La Inaro
Mananos ta labat La Inaro
No Manderengel ka
No Manderengel ka
Isayaw-sayaw
Isayaw-sayaw
Krismas La Lamet
Krismas La Lamet
Pangasinan reference grammar
Pangasinan reference grammar